Vill du bli Volontär hos oss eller använda dig av vår metod i ditt arbete? Vi håller utbildningar för dig som vill bli igångsättare för självhjälpsgrupper, hör av dig så kontaktar vi dig när vi har nästa utbildning.

Innehåll igångsättarutbildning

 • Vad är självhjälp och dess skillnad mot den professionella verksamheten
 • Vad är en självhjälpsgrupp, hur fungerar den och vad ska den leda till?
 • Varför vill jag/vi starta självhjälpsgrupper?
 • Yrkesrollen som stötesten och tillgång. Vad man bör fråga sig innan man sätter igång
 • Exempel på teman för grupper
 • Praktiska saker kring tid, plats, mötesregler och tystnadslöfte
 • Vad får jag och vad lär jag mig när jag deltar i en självhjälpsgrupp?
 • Att vara igångsättare är att jobba sig själv överflödig
 • Varför vill du bli igångsättare?
 • Igångsättarens roll och uppgifter
 • Rundan som arbetsmetod
 • När kan igångsättaren lämna gruppen?
 • Vad gör man om det uppstår problem i gruppen?
 • Om gruppen upplöses
 • Att hålla första träffen

Samtalsmetoden ”rundan” är det viktigaste redskapet för att få igång grupprocessen. Metoden ger alla deltagare lika stor möjlighet att tala och lyssna i tur och ordning. Genom Rundan får deltagarna också erfara hur man kan skapa ett annorlunda samtal. Igångsättaren låter deltagarna erfara hur det är att helt utgå från sig själva för att kunna ge det bästa, både till sig själva och till gruppen som helhet.

Nätverk för igångsättare

När du gått igångsättarutbildningen hos oss är du välkommen att delta i vårt nätverk för igångsättare. Vi anordnar träffar och kontinuerlig vidareutbildning för gemenskapen och för att hålla förhållningssättet och grundvisionen levande.