Fysisk eller psykisk ohälsa

Områden som ingår här är t.ex. Cancerdrabbade, depression, oro/ångest, psykisk ohälsa, självskadebeteende, skam, smärta, social fobi, stress, utmattning, fysisk ohälsa som gjort att ditt liv förändrats, ätstörningar, sjukskrivning, sömnproblem

Föräldraskap

Områden som ingår här är t.ex. Att vara tonårsförälder, att vara föräldrar med fysisk eller psykisk ohälsa, att vara ensamstående förälder, att vara förälder till barn med allergi eller fysisk eller psykisk sjukdom, att vara förälder till någon med beroende

Anhörig eller vän till någon som inte mår bra fysiskt eller psykiskt

Områden som ingår här är t.ex. Anhörig till barn med oro/ångest/depression, anhörig till någon med psykisk sjukdom/diagnos, Att leva med någon som inte mår bra, att var anhörig till någon med självskadebeteende, att vara anhörig till någon med beroende, att vara anhörig till någon med fysisk sjukdom,

Ensamhet – Vänskap

Områden som ingår här är t.ex. Att vara utan anhöriga, upplevd ensamhet vuxen/barn, ensambarn, familj/släktingar på avstånd, skapa sociala kontakter/vänskap, utanförskap

Jag har ett beroende

Områden som ingår här är t.ex. Beroende av dataspel, beroende av shopping, beroende av socker, har haft/håller på att ta mig ur ett beroende, sluta röka

Kärlek och relationer

Områden som ingår här är t.ex. Skilsmässa, kommunikation i vardagen, kärlek & relationer, kärlek utan villkor, relation som medberoende

Självkänsla, självförtroende och personlig utveckling

Områden som ingår här är t.ex. Mitt i livet, bryta mönster och finna ny väg, självkänsla och självförtroende, går/gått i terapi, bevara livslusten, att leva fullt ut

Existentiella frågor

Områden som ingår här är t.ex. Andlighet, meningen med livet, existentiella frågor

Mansgrupp

Områden som ingår här är t.ex. Att vara man på 2000-talet, män som vill snacka i grupp, män som misshandlas av kvinnor, män i karriären

Kvinnogrupp

Områden som ingår här är t.ex. Kvinna söker sin flock, kvinnor som misshandlas av män, kvinnor i karriären

Ungdomsgrupp

Områden som ingår här är t.ex. Familjeproblem, prestationskrav, ensamhet i speciell situation, stärka min personlighet

Uppväxt och Trauman

Områden som ingår här är t.ex. Att ha blivit utsatt för psykisk eller fysisk misshandel, våld och manipulation i relationer, en otrygg anknytning till föräldrar, att ha vuxit upp med avsaknad av kärlek

Förlorat en anhörig eller vän

Områden som ingår här är t.ex. Sorg, förlorat närstående eller vän

HSP, high sensitive personality

Områden som ingår här är t.ex. Att leva som högkänslig person

Arbetsrelaterade grupper

Områden som ingår här är t.ex. Arbetssökande, oro och stress på jobbet, pensionär i förtid, återkomsten till arbete efter frånvaro, utsatt för mobbing, utsatt för sexuella trakasserier, sjukskriven, snart pensionär

Anmäl ditt intresse

Välkommen att anmäla dig till en grupp som känns angelägen för dig genom att maila info@vi-kraft.se  så får du en bekräftelse via mail så snart som möjligt.