Vi-kraft är en ideell förening som drivs av ett antal engagerade ”Vi-kraftare” och leds av en styrelse som väljs av föreningens medlemmar.

Styrelse 2017 

Anneli Andreasson – ordförande

Elke Ûlker – kassör

Heléne Löf, Anna Andersson – sekreterare