Vi-kraft är en ideell förening som drivs av ett antal engagerade ”Vi-kraftare” och leds av en styrelse som väljs av föreningens medlemmar.

Styrelse 2019

Carro Svensson – ordförande

Pär-Erik Ek – kassör

Anneli Andreasson – sekreterare, utbildare av igångsättare, mm

Lisa-Maria Ek – Ledamot, ansvarar för anhöriggrupper

Margareta Östvall – Ledamot, ansvarar för öppna grupper