Självhjälpshuset Vi-Kraft är en mötesplats för människor som söker personlig utveckling genom angelägna samtal i självhjälpsgrupper. Vi har metoder för att ge dig bättre förutsättningar utifrån ditt egna behov och utifrån den situation du befinner dig i. 

Vi tror på människans egen kraft och förmåga, och att med de rätta förutsättningarna kan alla utvecklas framåt. Att mötas och vara delaktig skapar trygghet och förtroende. I mötet stärks självförtroendet och självkänslan.

Delta på dina villkor

I våra grupper får människor möjlighet att växa på sina egna villkor genom samtalet. Det betyder att våra självhjälpsgrupper ger utrymme för förändring i den takt som individen själv väljer, ett steg i taget. Vi utgår från en pedagogisk människosyn som handlar om att vi lär av livet. Vi jobbar utifrån social hållbarhet, samverkan & gemenskap. Vi-Kraft sätter inte några etiketter eller gör några försök att diagnostisera kriser. För oss är det inte ett fast tillstånd utan ett tecken på att man är i process på väg mot läkning. Livet utmanar oss alla ibland och vi upplever och möter utmaningarna i våra liv på olika sätt och har därför olika behov. Vi vill genom vår verksamhet öka möjligheten för individer och grupper att tillgodogöra sig kunskap baserad på egna erfarenheter. Vi vill återupprätta det mänskliga värdet i samhället och fungera som en maktfri zon.

Välj ditt tema

I självhjälpsgrupper sker möten mellan människor utifrån det behovet man har utan att rikta sig till en specifik målgrupp. Gruppen utgörs av det tema som individen väljer och på så vis sker en jämställdhet mellan såväl kön, härkomst, ålder och inkomst. Träffarna sker på en neutral plats, vilket gör att den inte förknippas med exempelvis vård, partitillhörighet, facklig anknytning eller religion. Den fysiska platsen är viktig för att motverka utanförskapet. Vi-Kraft fångar upp i de situationer där kris eller problem uppstått men verksamheten kan också ses som förebyggande arbete. Möjligheten till kunskap om sig själv ger trygghet i livet. Metoden leder till ett livslångt lärande vilket är ett preventivt arbete i sig. All hälsa är en framgångsfaktor för att få människor framåt.

Vi-kraft är en ideell förening

Vi-kraft är en fristående, partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening, öppen för alla invånare i Jönköpings Län. Vår verksamhet vilar på erfarenhetsbaserad kunskap. Vi-Kraft ska ses som en tvärsektoriell samverkan och drivs med föreningsstöd från Jönköpings Kommun, medel från Region Jönköpings Län, stöd från fonder och företag samt genom medlemsavgifter.

Stöd oss gärna genom att bli medlem eller företagssponsor.