Vill ditt företag hjälpa Vi-kraft att hjälpa andra? Vi vill gärna bli sponsrade av företag som delar vår människosyn.

Som sponsor marknadsför vi ditt varumärke och medlemserbjudande i våra kanaler och du får i din tur använda vår logga för att visa medarbetare och kunder att ni bidrar med engagemang i en viktig samhällsfråga. Arbetsrelaterad sjukfrånvaro på grund av organisatoriska och sociala orsaker har sedan 2010 ökat med 83% för kvinnor och 60% för män. Givetvis förser vi dig med material du kan förmedla till din personal om hur självhjälpsgrupper kan stötta dem i att må bra. Har du önskemål om andra aktiviteter, föreläsningar eller liknande är vi alltid öppna för en diskussion.

Alla vinster i föreningen går tillbaka i verksamheten

Vår verksamhets grundstenar bygger på social hållbarhet, samverkan och gemenskap. Därför lägger vi stor vikt på utvärdering som sker kontinuerligt i varje pågående process. Gör vi det vi avsett att göra? Använder vi medlen rätt? Får vi de effekter vi förväntar oss?

 

Annonser