Vill ditt företag hjälpa Vi-kraft att hjälpa andra? Vi vill gärna bli sponsrade av företag som delar vår människosyn. Är Ditt företag ett sådant? Ett företag som vill hjälpa andra? Ta då kontakt med oss: info@vi-kraft.se

Som sponsor marknadsför vi ditt varumärke och medlemserbjudande i våra kanaler och du får i din tur använda vår logga för att visa medarbetare och kunder att ni bidrar med engagemang i en viktig samhällsfråga. Arbetsrelaterad sjukfrånvaro på grund av organisatoriska och sociala orsaker har sedan 2010 ökat med 83% för kvinnor och 60% för män. Givetvis förser vi dig med material du kan förmedla till din personal om hur självhjälpsgrupper kan stötta dem i att må bra. Har du önskemål om andra aktiviteter, föreläsningar eller liknande är vi alltid öppna för en diskussion.

Alla vinster i föreningen går tillbaka i verksamheten

Vår verksamhets grundstenar bygger på social hållbarhet, samverkan och gemenskap. Därför lägger vi stor vikt på utvärdering som sker kontinuerligt i varje pågående process. Gör vi det vi avsett att göra? Använder vi medlen rätt? Får vi de effekter vi förväntar oss?