Utbildning till igångsättare

Vill du arbeta ideellt som igångsättare på Vi-kraft? Eller använda dig av vår metod i ditt arbete?

Du som vill bli igångsättare för Vi-kraft – och för dig själv. Använda dina erfarenheter som stöd för andra att finna sin egen inre kraft. Som igångsättare bidrar du med ett viktigt ideellt arbete och är med gruppen de första gångerna.

En självhjälpsgrupp behöver en igångsättare för att kunna starta. Hans/hennes viktigaste uppgift är att vara en närvarande medmänniska som stöttar utan att vara en ledare för gruppen.

Tid 9-15
Plats: City Hotel, Familjen Ericsson Västra Storgatan 25A

Föreläsning

”Hur tänker du människa?”

Vi-kraft bjuder in dig till en förläsning med workshop kring människans tankemönster, hantering av förändringar och den personliga utvecklingen.
Folke Dahlqvist, författare och förläsare, presenterar olika möjligheter för att förbättra det mentala resursutnyttjandet och hur vi kan effektivisera kopplingen mellan tanke och handling.

Tid: 18.00–20.30
Plats: Fritid City Brunnen, Brunnsgatan 9

Fri entré och det bjuds tilltugg